#liczysiękażdywłos
DERMENA LAB Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 178
90-530 Łódź
NIP: 947-20-08-025
Telefon: +48 42 291 33 70
Fax: +48 42 291 33 71
E-mail: biuro@dermena-lab.com
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000978870
Kapitał zakładowy Spółki 20 000,00 PLN