#liczysiękażdywłos
DERMENA LAB Sp. z o.o. ul. Wólczańska 178 90-530 Łódź NIP: 947-20-08-025 Telefon: +48 42 291 33 70 Fax: +48 42 291 33 71 E-mail: biuro@dermena-lab.com Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000978870 Kapitał zakładowy Spółki 20 000,00 PLN